CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1/ Thanh toán tại công ty

Thanh toán trực tiếp tại công ty/ cơ sở của chúng tôi.

  • HỘ KINH DOANH DREAMER STORE 
  • Email: contact@dreamer420.com
  • Sài Gòn Store

0335419420

134/14 Đào Duy Anh, TP HCM

  • Đà Nẵng Store

0963177420

19 Dương Tụ Quán, Đà Nẵng

 

Nhân viên công ty/ cở sở sẽ trực tiếp thu phí số lượng đơn hàng khách hàng cần mua.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra giao dịch cần thận trước khi rời đi.

 

2/ Thanh toán khi nhận hàng

 

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền):  Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng đến Quý khách.

Lưu ý: Quý khách kiểm tra đơn hàng, thanh toán cho nhân viên vận chuyển đầy đủ, ký xác nhận đơn hàng.

 

3/ Thanh toán trực tuyến

 

Quý khách thanh toán theo thông tin tài khoản trên website, thông tin tài khoản có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh doanh, người quản lý website.

Lưu ý: chỉ chuyển thông tin chính xác trên website cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Quý khách thanh toán thông tin khác với thông tin trên website.

 

PS: Quý khách cập nhật số tài khoản chủ hộ kinh doanh vào chính sách.